Duurzame inzetbaarheid

RegioEffect verhoogt duurzame inzetbaarheid!
De definitie van duurzame inzetbaarheid is veel veranderd over de afgelopen jaren. Het is lastig een heldere definitie van duurzame inzetbaarheid te geven. De afgelopen jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op het streven naar een veilige en gezonde omgeving als integraal onderdeel van duurzame inzetbaarheid. ''Gezond werk'' is werk dat in gaat op het realiseren van een fit tussen de capaciteiten van individuele werknemers en hun werkomgeving. RegioEffect probeert deze fit te realiseren, door de twee componenten van duurzame loopbanen te integreren. De twee componenten van duurzame loopbanen zijn namelijk: employability en werkvermogen. Employability verwijst naar de mate waarin werkenden in elke maatschappij de kans hebben om te werken op zowel de korte als de langere termijn. Werkvermogen verwijst naar de mate waarin banen redelijke en lange termijn verwachtingen van mensen representeren, zonder dat overambitieuze uitdagingen in de baan van vandaag tot burn-out in de baan van morgen leiden. RegioEffect probeert zowel mensen employable te maken, als het werkvermogen van mensen en organisaties als geheel te verhogen. Dit is ook terug te zien in de missie van Regioeffect. Ook het kernwoord vitaliteit speelt een belangrijke rol in het concept van duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit verwijst dan naar motivatie, plezier, energiek en weerbaar zijn. Vitaliteit is voor mensen van groot belang om inzetbaar te blijven. RegioEffect probeert deze vitaliteit te stimuleren door continu met kandidaten te spiegelen en professionele loopbaanbegeleiding te bieden. Voor meer informatie, zie het volledige overzicht van onze diensten.

Een voorbeeld van een succesvol project dat wij hebben afgesloten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een organisatie te verhogen, was bij de gemeente Tiel. Bekijk hier het filmpje  om een indruk van deze pilot te krijgen.
Recente nieuwsartikelen
18-10-2019
Het Huis van Werkvermogen Het concept Huis van Werkvermogen beschrijft de zeven factoren die invloed hebben op de inzetbaarheid van ...