Succesvolle matches

Kandidaten die we met succes naar een nieuwe uitdaging hebben begeleid

Succesvolle matches

April  2019

 • Voor RIBW Nijmegen/Rivierenland hebben we een interim senior HR professional bemiddeld.
 • Kandidaat werkzaam als manager bij de gemeente Nijmegen is via een doorlening gestart als kwartiermaker frontoffice bij de gemeente Doesburg.
 • Kandidaat is via een doorlening gestart bij de gemeente Eindhoven als directie secretaris a.i. ter vervanging van een zwangerschapsverlof.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, is gestart als Kerndocent Veiligheid en gezondheid opleiding Omgevingskunde bij Avans Hogeschool.
 • Bij Gemeente Someren hebben we een P&O adviseur met accent op beleidsontwikkeling geplaatst.
 • Kandidaat die werkzaam is in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect is succesvol bemiddeld naar Gemeente Someren als Communicatie adviseur.
 • Voor AVRI in Geldermalsen hebben we een interim Projectleider WNRA bemiddeld.
 • Oud-docent uit het Voortgezet Onderwijs is gestart bij Volksuniversiteit met het geven van taallessen (Engels en Duits) bij transportbedrijven. Mooi voorbeeld van maatwerk in het taalonderwijs.
 • Kandidaat (voorheen leerplichtambtenaar bij Gemeente Bernheze), werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, heeft een carrière switch gemaakt en is gestart als Ambulant Begeleider bij een zorginstelling.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, is gestart als testbegeleider bij een Loopbaanadviesbureau.
 • Frontoffice medewerker van de Connectie is gestart bij de gemeente Arnhem als Functioneel Beheerder.
 • Kandidaat van Presikhaaf Bedrijven is gestart bij de Voorwerkers.
 • Kandidaat werkzaam als HR medewerker binnen de Onderwijsspecialisten is gestart als HR medewerker bij VRGZ. 
 • Financieel administratief medewerker die werkzaam was bij de Onderwijsspecialisten is gestart met een nieuwe baan bij een thuiszorg organisatie.
 • Een secretaresse die werkzaam was bij Permar is gestart als secretaresse bij de gemeente Lingewaard.
 • Een kandidaat die werkzaam was bij VGGM als secretaresse is met een nieuwe baan gestart als planner/administratief medewerker bij Domus Magnus. 

Maart  2019

 • Kandidaat, werkzaam bij de gemeente Berg en Dal, is tijdelijk gestart als communicatie adviseur bij museum Orientalis.
 • Kandidaat, werkzaam bij de gemeente West-Betuwe als financieel consulent, is succesvol bemiddeld naar de functie van financieel consulent bij de gemeente Neder-Betuwe.
 • Voormalig directielid bij de gemeente Zwijndrecht, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, is gestart als interim manager bij het bureau interim management van de gemeente Rotterdam.
 • Kandidaat, werkzaam als teamleider/HR adviseur bij de gemeente Buren, gaat via een doorlening werken als senior HR-adviseur bij de gemeente Uden.
 • Kandidaat van de Gemeente Ede is gestart als secretaresse bij de gemeente Lingewaard. 
 • Kandidaat van de Gemeente Arnhem is gestart als demandmanager bij de gemeente Rheden. 
 • Kandidaat die in maart gestart is binnen een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect is per 1 mei aanstaande uit dienst en begint in een geweldige nieuwe baan binnen de zorg.

Februari 2019

 • Leerkracht uit het basisonderwijs maakt de overstap naar een organisatie gespecialiseerd in streekproducten en gaat hier de verkoop en marketing voor haar rekening nemen
 • Secretaresse vanuit bestuur primair onderwijs begint bij een MBO-instelling als administratief ondersteuner MTS
 • Manager van Pluryn gaat in het kader van het netwerkprogramma ‘Ambitieuze Ambassadeur’ een opdracht op strategisch niveau doen bij Talis
 • Adviseur subsidies bij een waterschap succesvol doorgeleend naar de functie van Subsidie Adviseur bij de provincie Gelderland
 • Kandidaat met Duurzaam Inzetbaarheidscontract gaat een adviesopdracht vervullen op het gebied van afval bij gemeente Sint Anthonis
 • Teammanager van een gemeenschappelijke regeling uit Limburg heeft succesvol de overstap gemaakt naar de functie van consultant bij een landelijk adviesbureau
 • Januari 2019
 • Teammanager bij een gemeente in Zuid-Holland gaat via een doorlening starten als Programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Vlissingen
 • Directielid werkbedrijf is vanuit een Duurzaam Inzetbaarheidscontract doorgestroomd naar de functie van directeur-bestuurder bij werkbedrijf Zwolle
 • Senior HR-adviseur bij een gemeente is succesvol bemiddeld naar de functie van senior HR-adviseur bij een omgevingsdienst
 • Kandidaat werkzaam als projectleider Informatisering en Automatisering bij een bedrijfsvoeringsorganisatie voor drie gemeenten maakt succesvol de overstap naar het bedrijfsleven
 • Kandidaat werkzaam als medewerker bij de provincie Gelderland begeleid naar nieuwe leuke opdracht binnen de provincie Gelderland
 • Financieel consulent gaat vanuit een dienstverband bij RegioEffect de jaarrekening opstellen bij gemeente West-Betuwe
 • Kandidaat werkzaam bij een gemeente in de Liemers begeleid naar een nieuwe baan bij een grote gemeente in Flevoland
 • Leerkracht uit het basisonderwijs is succesvol bemiddeld op een ondersteunende HR functie bij een organisatie voor Speciaal Onderwijs
 • Docent binnen het MBO mag naar aanleiding van zijn Jobsearch traject waarbij hij scherp heeft wat hij wenst te gaan doen, een nieuwe opleiding ontwikkelen binnen zijn organisatie
 • Leerkracht uit het basisonderwijs gaat naar aanleiding van een Jobsearch traject via RegioEffect als NT 2 docent op het MBO aan de slag

Succesvolle matches in 2018

 • December 2018: Kandidaat gaat werken als administratief medewerker HR bij de gemeente Haaren.
 • December 2018: Medewerkster van Waterschap Aa en Maas gaat via een doorlening een tijdelijke vacature invullen als administratief medewerkster bij de gemeente Haaren (afdeling Personeelszaken).
 • December 2018: Leerkracht uit Speciaal Onderwijs gaat starten in januari bij ander bestuur, ook Speciaal Onderwijs.
 • December 2018: Docent Voortgezet Onderwijs start als taal assessor.
 • November 2018: Leerkracht reguliere basisschool is gestart als leerkracht in het Speciaal Onderwijs.
 • November 2018: HR beleidsmedewerker bij gemeente Dordrecht gaat aan de slag als beleidsadviseur HR en Arbo.
 • November 2018: Medewerker burgerzaken maakt de overstap van Werkorganisatie CGM naar de gemeente Utrecht.
 • November 2018: Een kandidaat is gestart als interim HR adviseur bij de gemeente Weert.
 • November 2018: Senior projectleider en adviseur crisisbeheersing bij Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is gestart als Senior expert business continuity & crisis management bij een energiebedrijf.
 • November 2018: Kandidaat is gestart als interim senior adviseur HR bij Omgevingsdienst Brabant Noord.
 • Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Almelo gestart via collegiale doorlening als interim afdelingshoofd beheer en onderhoud bij de provincie Gelderland.
 • Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Arnhem gaat starten via collegiale doorlening als projectleider Omgevingswet bij een Omgevingsdienst.
 • Oktober 2018: Onderwijsassistente niveau 3 gaat starten in het Primair Onderwijs bij Montessori school te Nijmegen als onderwijsassistente.
 • Oktober 2018: Kandidaat is gestart als HR Adviseur binnen de zorg en welzijn.
 • Oktober 2018: Kandidaat is geholpen aan een vrijwilligersbaan bij een museum in de groenvoorziening.
 • Oktober 2018: Kandidaat mag starten als wijkcoach in de vorm van een stage binnen de gemeente Arnhem.
 • Oktober 2018: Kandidaat is gestart bij AlliantieVO om ervaring op te doen als stagiair.
 • Oktober 2018: Directeur uit primair onderwijs is leerkracht geworden in het Speciaal Onderwijs.
 • Oktober 2018: Onderwijsassistent is begonnen bij nieuw bestuur, wederom in functie van onderwijsassistent.
 • Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Almelo gestart via collegiale doorlening als interim afdelingshoofd beheer en onderhoud bij de provincie Gelderland.
 • Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Arnhem gaat starten via collegiale doorlening als projectleider Omgevingswet bij een Omgevingsdienst.
 • Oktober 2018: Onderwijsassistente niveau 3 gaat starten in het Primair Onderwijs bij Montessori school te Nijmegen als onderwijsassistente.
 • September 2018: Leerkracht uit Primair onderwijs gaat werken als leerkracht binnen het ZMOK onderwijs.
 • September 2018: Directeur Regulier Primair Onderwijs gaat werken als leerkracht in Speciaal Onderwijs. 
 • September 2018: Een kandidaat werkzaam als HR Adviseur bij een grote welzijnsorganisatie in Gelderland succesvol begeleid naar de stap van het HR vak.
 • September 2018: Een kandidaat gestart als interim manager hrm bij de provincie Gelderland.
 • September 2018: Een kandidaat werkzaam als hoofd planning en control bij een ziekenhuis succesvol bemiddeld naar functie van business controller bij Karakter.
 • Augustus 2018: Een kandidaat werkzaam als adviseur bij een grote welzijnsorganisatie in Gelderland succesvol begeleid naar de stap van zelfstandig ondernemerschap.
 • Augustus 2018: Docent uit het Hoger Beroeps Onderwijs gaat bij organisatie gespecialiseerd op het gebied van taal en gehoor werken in de functie van beleidsadviseur.
 • Augustus 2018: Leerkracht uit het Primair onderwijs heeft baan gevonden als klantenservice medewerker bij grote uitvaartorganisatie.
 • Augustus 2018: Een kandidaat via een doorlening succesvol ingestroomd in vaste dienst als Regisseur Vastgoed bij een gemeente in Gelderland.
 • Juli 2018: Outplacement kandidaat vanuit Leerkracht in het Primair Onderwijs overstap gemaakt als Mode Adviseur bij een modeketen.
 • Juli 2018: Leerkracht die aantal maanden uit dienst is van een bestuur gaat na de zomervakantie starten als Onderwijsassistente bij een ander bestuur in het Primair Onderwijs.
 • Juli 2018: Docent Verpleegkunde MBO gaat na de zomer starten bij een Hogeschool in Brabant als Docent Health and Social Work en als Adviseur bij een Opleidingsinstituut binnen de zorg.
 • Juli 2018: Docent Biologie gedetacheerd vanuit een middelbare school naar een andere middelbare school in Brabant.
 • Juni 2018: Bestuurssecretaresse van een gemeente in Noord-Limburg gaat via een doorlening werken als bestuurssecretaresse bij een middelgrote gemeente in Noord-Oost Brabant.
 • Juni 2018: Een HRM-adviseur vanuit een gemeente in Zuid-Oost Brabant doorgeleend als HRM-adviseur bij een gemeente in Midden-Brabant.
 • Mei 2018: Bouwcoördinator uit het Primair Onderwijs heeft middels een traject op loopbaanoriëntatie de keuze gemaakt om zich te bekwamen in coachingsvaardigheden en hierin opleiding te gaan volgen.
 • Mei 2018: Senior Adviseur, werkzaam geweest bij grote instelling op zorg en welzijn, bemiddeld naar nieuwe functie als Senior Adviseur Kwaliteit bij RIBW.
 • Mei 2018: GIS Medewerker vanuit de Provincie Gelderland aan de slag als Intern Medewerker Subsidies bij de provincie Gelderland.
 • Mei 2018: Een Rayonmanager Vallei en IJssel van de Provincie Gelderland voor één jaar gedetacheerd als vrachtwagenchauffeur bij Appel.
 • Mei 2018: Een Leerkracht uit Primair Onderwijs heeft een vaste baan als Docent Pedagogiek MBO.
 • Mei 2018: Logopediste gaat een traineeship in de zorg doen. Middels onze loopbaanverkenner en begeleiding kon zij deze passie ontdekken en verwoorden in het sollicitatiegesprek.
 • Mei 2018: Een docent outdoor en adventure binnen Helicon geholpen om de switch te maken naar docent lichamelijke opvoeding binnen Helicon.
 • Mei 2018: Een afgestudeerde MBO-ICT kandidaat succesvol bemiddeld naar een baan bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.
 • Mei 2018: Technisch projectleider I&A van het Shared Service Centrum Drechtsteden is via een doorlening gaan werken bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.
 • April 2018: Docent van Praktijkschool geeft nu les in Eindhoven op het VMBO.
 • April 2018: Leerkracht Primair Onderwijs aan de slag als Sportcoach bij een Slank & Fit Studio voor dames in Brabant.
 • April 2018: Docent Bank & Verzekeringswezen gaat een werkervaringsplek doen bij een Gemeente in Brabant op de afdeling Verzekeringen.
 • Maart 2018: Een kandidaat is gestart bij de Fontys Hogeschool in Brabant als Projectmanager.
 • Maart 2018: Docent van een ROC wordt gedetacheerd naar een school in Brabant als Docent Bank & Verzekeringswezen.
 • Maart 2018: Handhaver bij een Omgevingsdienst in Brabant tijdelijk doorgeleend als Beheerder Openbare Ruimte bij een gemeente in Brabant.
 • Maart 2018: Secretaresse vanuit een gemeente in Limburg tijdelijk doorgeleend naar een gemeente in Gelderland op dezelfde functie.
 • Maart 2018: Een zelfstandige Specialist Afval bij een gemeente in Brabant begonnen op een passende klus.
 • Februari 2018: Een outplacement kandidaat vanuit Leerkracht in het primair onderwijs in Brabant nu aan het werk als Management Assistente bij een organisatie in Gelderland.
 • Februari 2018: Een andere outplacement kandidaat opgestart en al aan het werk als Bewegings/Afslank Coach. Oorspronkelijk afkomstig uit het primair onderwijs in Brabant als Leerkracht.
 • Februari 2018: Een Leerkracht via een loopbaanoriëntatietraject tot de conclusie gekomen voor zichzelf te beginnen. Gestart met opstart van het bedrijf.
 • Januari 2018: Een Afdelingscoördinator van GGD Limburg-Noord is gestart als Manager Kliniek & Poli bij het Reinaert Kliniek in Maastricht.
 • Januari 2018: Adjunct-hoofd van de GGD Hart voor Brabant is succesvol bemiddeld op de functie van Zorgcoach bij een instelling op het gebied van zorg & welzijn.