Netwerkprogramma

RegioEffect faciliteert tevens een netwerkprogramma met als doel om organisaties verder te ontwikkelen door het leren kennen van ketenpartners, het leren delen van ervaringen, het opbouwen van een kwalitatief netwerk en/of het verruimen van individueel referentiekader, kennis en ervaring. Daaruit voortvloeiend volgt de extra aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van een aantal medewerkers. De coƶrdinatie van dit programma ligt in de handen van RegioEffect. Hierbij hanteren wij kernwaarden als: verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfstandigheid. Initiatiefnemers die bij dit netwerkprogramma betrokken zijn, zijn bijvoorbeeld: Talis, ZZG Zorggroep, Pluryn, Driestroom, RadboudUMC en Regionale Werkbedrijf Nijmegen.

Hoe? Vanuit jouw organisatie en andere deelnemende ketenpartners wordt binnen een periode van ongeveer 6 maanden een groep van excellente medewerkers in gelegenheid gebracht om bij deze ketenpartners een project of opdracht tot uitvoering te brengen. Periodiek vindt het delen van ervaringen en opgedane kennis plaats, waarin ruimte is voor ervaren gastsprekers en/of professionele workshops.

Meer weten of interesse in dit initiatief? Neem contact op met ons kantoor via het telefoonnummer: 0487-523211 of mail naar info@regioeffect.nl.