Programmamanager wonen, welzijn en zorg

Functie omschrijving Programmamanager wonen, welzijn en zorg

Ben jij iemand die kan verbinden van strategie naar operatie en van buiten naar binnen maar ook intern?

Voor een relatie in Brabant zoeken wij een programmamanager wonen, welzijn en zorg.

De functionaris is binnen de strategische kaders van de organisatie verantwoordelijk voor het aanjagen, ontwikkelen en de regievoering op de visieontwikkeling en het aanbrengen van samenhang tussen strategie, projecten, activiteiten en de ontwikkelingen in de omgeving van strategische beleidsonderwerpen (wonen, welzijn en zorg). Geeft samen met stakeholders (in- en extern) vorm en inhoud aan het realiseren van nog nader te formuleren gezamenlijke resultaten en doelstellingen, rekening houdend met politieke gevoeligheid en verschillende tegengestelde belangen.

 • Onderzoekt, analyseert en beoordeelt ontwikkelingen in de omgeving (trends, kansen en bedreigingen) op de toegewezen strategische programma’s en vertaalt deze naar te ontwikkelen beleid, de vormgeving en ontwikkeling van het programma (waaronder projecten en activiteiten en kennisontwikkeling) binnen de organisatie.
 • Initieert, coördineert, organiseert en richt een complex, organisatiebreed proces van meningen besluitvorming in bij strategische keuzes bij de ontwikkeling en realisatie van het programma.
 • Brengt bij strategische keuzes van de organisatie consequenties voor de organisatie en verschillende vakgebieden in kaart, gericht op het nemen van strategische besluiten door het management en Bestuur.
 • Creëert (in- en extern) draagvlak voor nieuwe initiatieven, ideeën en beleid tussen stakeholders met verschillende tegengestelde belangen.
 • Realiseert de afgesproken programmadoelstellingen, monitort en evalueert de voortgang, kwaliteit van (deel)projecten, brengt risico’s in kaart en doet voorstellen hoe hierop in te spelen.
 • Verkent en onderzoekt mogelijkheden voor gezamenlijke opgaves met in- en externe stakeholders en vertaalt deze naar concrete projecten.
 • Creëert bij verschillende stakeholders draagvlak voor een gezamenlijk opgave, stemt werkwijzen, processen etc. daarop af c.q. stelt deze gedurende het programma en/of projecten bij.
 • Coördineert en organiseert de eigen werkzaamheden en dat van anderen gericht op de ontwikkeling en realisatie van de gezamenlijke opgave organisatiebreed.
 • Werkt samen met stakeholders organisatiebreed bij de ontwikkeling, inrichting en realisatie van een gezamenlijke opgave/project op strategische organisatiebrede vraagstukken (planning, kwaliteit, begroting etc.).
 • Initieert, organiseert en coördineert met in- en externe stakeholders inhoudelijke discussies gericht op innovatie en ontwikkeling van de organisatie.
 • Is voor stakeholders het aanspreekpunt voor de thema’s.
 • Maakt met stakeholders prestatieafspraken op de verschillende programmaonderdelen, waaronder WMO-convenanten en planningskaders.

Functie eisen Programmamanager wonen, welzijn en zorg

 • WO-niveau.
 • Aanvullende kennis op het gebied van programmamanagement, wonen, zorg en welzijn.
 • 2 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.

Arbeidsvoorwaarden

Geïnteresseerd?

Reageer dan online voor 15 september 2019 of neem contact op met Monique van Wagenberg via info@regioeffect.nl of 06-13611699.

Uitgebreide informatie

Locatie

Noord-Brabant

Publicatiedatum

01-08-2019

Publicatie eindigt

13-09-2019

Contactpersoon

Monique van Wagenberg
Vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.