Inloggen

Projectleider laaggeletterdheid en volwasseneducatie

Limburg
Nieuw
Share

Projectleider laaggeletterdheid en volwasseneducatie

Aanleiding

In 2020 is de regierol van Stichting Lezen en Schrijven verlegd naar de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio, in samenwerking met de regiogemeenten. Hiervoor verstrekt het Ministerie, naast de specifieke uitkering WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs), een decentralisatie-uitkering.

Het vervullen van de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid is een wettelijke taak voor de gemeente Roermond, hiertoe aangewezen door het Rijk als centrumgemeente van de arbeidsmarkt-regio Midden-Limburg en als WEB-contactgemeente op grond van de ‘Regeling regio’s en contactgemeenten educatie’.

Doelstelling
In het vastgestelde meerjarenprogramma gaan we vanaf 2021 regionaal aan de slag om laaggeletterden te bereiken en te ondersteunen, met extra aandacht voor de doelgroep NT1. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van het cursusaanbod, onder andere via monitoring en evaluatie van het bereik en het resultaat van de aanpak.

Roermond ontvangt als centrumgemeente extra middelen van het Rijk voor de bestrijding van laaggeletterdheid in de regio. Bij de start van de programmaperiode 2021-2024 wordt voorgesteld om een tijdelijke regionale projectleider in te zetten die zorgt voor het aanjagen en implementeren van de aanpak in Midden-Limburg.

Opdracht
Bij de implementatie van het nieuwe regionale programma vanaf 2021 is meer regie, monitoring en sturing nodig om dit urgente vraagstuk op te pakken. Het hebben, behouden en/of creëren van aanbod alleen is niet voldoende. Met name het bereiken van laaggeletterden met een Nederlandse achtergrond (NT1) vraagt extra aandacht. Het inzetten van een regionale kartrekker is nodig die zich hard maakt voor dit thema en in het bijzonder voor het vinden en bereiken van de diverse doelgroepen.
De regionale projectleider ondersteunt de beleidsadviseur van Roermond bij de uitrol en implementatie van het nieuwe regionale programma. Hierdoor krijgt de regionale aanpak laaggeletterdheid de aandacht die ze verdient en komt de beleidsadviseur voldoende toe aan de lokale aanpak laaggeletterdheid en overige beleidsdossiers.
Daarnaast fungeert de regionale projectleider als aanjager in het veld zodat de vele partijen hun aandeel gaan nemen in de samenwerking, gericht op een effectieve regionale aanpak laaggeletterdheid.
Takenpakket:
 • Coördinatie en sturing op de regionale aanpak van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid Midden-Limburg voor 7 gemeenten onder regie van centrumgemeente Roermond;
 • Aanjagen en implementeren van de 4 actielijnen in het programma, in samenwerking met ketenpartner; gemeenten geven het goede voorbeeld, realisatie van één regionaal Taalakkoord, curatie van laaggeletterdheid, preventie van laaggeletterdheid;
 • Aanspreekpunt zijn voor regiogemeenten en ketenpartners in netwerk volwasseneneducatie en laaggeletterdheid, waar nodig versterken en uitbreiden van het Taalnetwerk;
 • Coördinatie op afhandeling van regionale subsidieaanvragen non-formele educatie;
 • Coördinatie op Europees aanbestedingstraject voor regionaal aanbod formele educatie;
 • Beheer van WEB-middelen en decentralisatie-uitkering OCW inclusief SiSa-verantwoording;
 • Coördinatie op uitgebreide evaluatie van kwaliteit en kwantiteit regionale educatieaanbod;
 • Realiseren van sluitend monitoringsysteem kwaliteit en kwantiteit regionale educatieaanbod;
 • Kwaliteitskader opstellen en prestatie-indicatoren bepalen van regionale educatieaanbod;
 • Overige taken die noodzakelijk blijken bij de regionale coördinatie op de aanpak van laaggeletterdheid in Midden-Limburg.

Omgeving
Binnen het cluster Ontwerp Maatschappij is bij de vaste beleidsadviseurs geen ruimte om hierbij ondersteuning te bieden, vandaar het voorstel tot tijdelijke inzet van een externe projectleider.
Door tijdelijke inzet van een extra projectleider wordt de regiotaak goed uitgevoerd en de regierol van centrumgemeente Roermond voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid wordt doorontwikkeld in de regio Midden-Limburg.

Profiel
 • HBO werk- denk niveau;
 • Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties
 • Bij voorkeur relevante kennis over laaggeletterdheid en volwasseneneducatie;
 • Ruime kennis en ervaring met werken in een publiek-private omgeving;
 • Resultaatgericht, creatief, aanjager, stressbestendig, besluitvaardig, communicatief sterk op verschillende niveaus, organiserend vermogen, sterk in onderhandelen en bemiddeling;
 • Kan op veel schaakborden tegelijk spelen in een dynamisch werkveld, en dit met uiteenlopende partners vertalen naar goede en vooral werkbare afspraken;
 • De opdracht is voor een periode van 1 jaar met eenmalig de optie tot verlenging gedurende 0,5 jaar; per direct beschikbaar voor 16 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

Reageren kan voor 31 maart naar Bram van Glabbeek/bram@regioeffect.nl. Deze functie kan via detachering/doorlening worden ingevuld.
Bram van Glabbeek
Projectleider laaggeletterdheid en volwasseneducatie

Laatste vacatures

Job Banner

Vergunningverlener Wabo

Natuurlijk hebben we nog steeds veel te maken met regelgeving waar we op moeten toezien, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is...
Noord-Brabant

Medewerker Interne Controle

Ben jij een topper in het controleren en verbeteren van de werkprocessen binnen een gemeente? Voor een gemeente in Utrecht zijn wij op zoek naar een Medewerker Interne Controle.

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling

Ben jij een topper in het ontwikkelen van beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en het adviseren hierover? Voor een gemeente in Gelderland zijn wij op zoek naar een Adviseur...

Juridisch medewerker (bezwaarschriften/klachten)

Krijg jij energie van nieuwe ontwikkelingen en onverwachte uitdagingen en ben jij een topper in het adviseren van de vak afdelingen over de afhandeling van bezwaarschriften? Voor een...

Casemanager Vergunningen Wabo

Ben jij een specialist op het gebied van de Wabo en een topper in het beoordelen van aangevraagde omgevingsvergunningen? Voor een gemeente in Noord-Brabant zijn wij op zoek naar...

Managementassistent

Voor een relatie in Noord-Brabant zoeken wij een managementassistent voor 32 uur per week.
Noord-Brabant

STAY UP-TO-DATE

Sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas volutpat ultricies erat, at accumsan turpis lacinia non. Praesent vel ligula rhoncus, hendrerit neque in, tristique lectus. Praesent at interdum diam, eget condimentum ex. Sed lectus felis, suscipit et libero id, faucibus aliquam tellus. Titillum Web 22 light 34 lineheight. Suggested words: 50 - 60.

Maak Job Search Agent