Inloggen

Uitstroom in de zorg- en welzijn sector

Zorg en welzijn is een sector waarin mensen met plezier werken. Hoewel het beeld bestaat dat de uitstroom naar andere sectoren erg hoog is, vertellen recente cijfers ons iets anders. De enige sector waarin de uitstroom naar andere sectoren lager is, is de overheid.  
De uitstroomcijfers van zorg- en welzijnssectoren naar ander sectoren zijn de laatste jaren in positieve zin ontwikkeld. Waar een paar jaar geleden 40% van het nieuwe zorgpersoneel de sector binnen twee jaar weer verliet, is dat volgens de meest recente cijfers 13%. Een belangrijke kanttekening is dat ongeveer de helft van deze uitstroom bestaat uit categorieën die nauwelijks door werkgevers te beïnvloeden zijn, zoals uitstroom van personeel dat met pensioen gaat. 
Een aantal andere interessante cijfers op een rijtje:  
Van het zorg en welzijn personeel dat hun organisatie verlaat, blijft ruim 80% behouden in de sector. Hiervan blijft ongeveer de helft in dezelfde branche/tak werken, de andere helft gaat werken in een andere branche/ binnen de zorg en welzijn sector.  
Van het zorg en welzijn personeel dat hun organisatie verlaat, was 36% van de respondenten korter dan 2 jaar in dienst bij hun werkgever toen ze vertrokken. 
Vooral jonge zorg- en welzijnsmedewerkers verlaten hun werkgever, 45% is jonger dan 35 jaar.  

Bron: Transvorm, 2023 

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent