Inloggen

Bekijk onze professionals

 

Onze Professional Prem Jaddoe

RegioEffect heeft een ervaren roostermaker beschikbaar. Prem Jaddoe, woonachtig in Den Bosch | Noord-Brabant.

Prem is fulltime inzetbaar als roostermaker/ planner. Reisafstand in overleg.

Maak kennis met Prem:

“Als roostermaker signaleer ik problemen, wat beter kan en welke mogelijkheden er zijn. Vervolgens leg ik de wensen en behoeften naast elkaar, leg verbanden en breng de vraag en het aanbod bij elkaar om uiteindelijk tot de best passende oplossing te komen. Om tot ideeën te komen, zoek ik graag zaken uit, verzamel ik informatie en leg dan de voor- en nadelen naast elkaar om een gedegen advies te geven. Mijn aanpak is praktisch en doortastend. Wat mij energie geeft is om mensen te helpen door op een motiverende en rustige wijze kennis over te brengen daar waar ik kennis van heb. Enerzijds houd ik van afwisseling in mijn werk en anderzijds vind ik het een uitdaging om mij vast te bijten tot ik een oplossing gevonden heb. Privé ben ik het liefst creatief met mijn handen bezig en het geeft mij voldoening als ik iets zie ontstaan. Dit proces geeft mij rust waardoor ik me beter kan focussen."

Voor meer informatie over Prem neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op met Bram

Onze Professional Johan Brunt

RegioEffect heeft een ervaren landbouwkundige beschikbaar, met ervaring als veldwerker/veldwerkbegeleider. Johan Brunt, woonachtig in Wageningen | Gelderland.

Johan is fulltime inzetbaar als veldwerker. Reisafstand in overleg.

Maak kennis met Johan:

“Als veldwerk begeleider ben ik het best te typeren als een zelfstandig hardwerkende en betrouwbare werknemer met oog voor detail. Daarnaast heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De kwaliteit van het werk staat voorop en dat wordt hierdoor gewaarborgd. Ik heb vroeger zelf met de boor en meetapparatuur in de Hollandse klei gestaan en nu vind ik het interessant om het veldwerk voor te bereiden en te begeleiden. Mijn gedegen voorbereiding zorgt ervoor dat andere medewerkers hun werk zo goed en gemakkelijk mogelijk kunnen doen. Ik ga accuraat om met speciale verzoeken van de klanten en vind voldoening in het zo snel en correct mogelijk afhandelen hiervan. Daarnaast ben ik gewend om in vertrouwelijkheid te werken. Mijn ideaal is een functie waar ik binnen- en buitenwerken kan combineren. Het gaat dan voornamelijk om inspectiewerk, monsterneming, auditeren en mijn liefde voor taal zet ik graag in voor het schrijven van werkinstructies en rapportages."

Voor meer informatie over Johan neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op met Bram

Onze Professional Erik Mulder

RegioEffect heeft een ervaren Juridisch adviseur / vergunningverlener agrarisch beschikbaar. Erik Mulder, woonachtig in Duiven | Gelderland..

Erik is 20-24 uur per week beschikbaar. Reisafstand in overleg.

Maak kennis met Erik:

“Met mijn kennis en ervaring als juridisch adviseur wil ik me in mijn verdere loopbaan graag inzetten op het gebied van vergunningverlening agrarisch. Om mijn inhoudelijke kennis te verdiepen heb ik het eerste jaar van de studie Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein gevolgd. Ik ben oprecht en combineer geduld en rust met enthousiasme en humor. Zo werk ik aan een goede relatie met mijn collega’s. Door hoofd- en bijzaken te scheiden kom ik snel tot de kern van de zaak en zie ik of zaken concreet en zinvol zijn. Ook bekijk ik of vragen op te delen zijn in deelvragen om zo efficiënt tot een goede oplossing te komen. Ik bereid me graag goed voor en heb aandacht voor details. Het best kom ik tot mijn recht in een zelfstandige rol binnen een team waarin mijn belangstelling voor natuur en milieu gedeeld wordt."

Voor meer informatie over Erik neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op met Bram

Onze Professional Risa Homan

RegioEffect heeft een ervaren (Interim)manager geplaatst: Risa Homan.

Risa is vanaf november gestart op een interim opdracht als organisatie adviseur binnen gemeente Zwolle. Proficiat Risa. Vanaf maart 2022 gaat Risa verder als zelfstandige.

 

Onze Professional Isabel Pullens

RegioEffect heeft een ervaren Persoonlijk begeleider, Docent sociale en communicatieve vaardigheden beschikbaar. Isabel Pullens, woonachtig in Eindhoven | Noord Brabant.

Isabel is 32 uur per week beschikbaar. Reisafstand in overleg.

Maak kennis met Isabel:

“Mijn drive is mensen laten groeien in hun eigenwaarde, waardoor ze zich prettiger voelen, zich durven te laten zien en zich kunnen ontwikkelen. Door nauwkeurig te observeren en aandachtig te luisteren, kan ik het gedrag van de ander beter lezen en begrijpen. Met het inzetten van mijn spontaniteit, mezelf te zijn en mezelf durven te laten zien, creëer ik een veilige sfeer. Hierdoor voelen mensen zich gezien en gehoord, waardoor ze zich steeds meer open gaan stellen. Dit bereik ik niet alleen door het leggen van contact, maar mede door het stimuleren en aanbieden van het doen van een gezamenlijke activiteit, arbeid of het geven van een training. Werken, met hoofd, hart en handen, dat is mijn motto! Voor een holistische aanpak, spar en werk ik graag samen met andere professionals en collega’s. Ik laat me inspireren en voeden door me te verdiepen in achterliggende theorieën of ervaringen om vervolgens deze kennis weer toe te passen. Ik stel me dienstverlenend op waarbij ik mijn autonomie en eigen regie graag behoud. Mijn collega’s omschreven mij als een collega met de goede ideeën die leiden naar een betere wereld, de docent die vanuit het hart echt betrokken is bij de studenten en cliënten."

Voor meer informatie over Isabel neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op met Bram

Onze Professional Rianne Verhoeven

RegioEffect heeft een ervaren Projectmanager Sociaal Domein beschikbaar. Rianne Verhoeven, woonachtig in Eindhoven | Noord Brabant.

Rianne is tot 32 uur per week beschikbaar als Projectleider of Projectmanager Sociaal domein (Overheid), reisafstand in overleg.

Maak kennis met Rianne:

Mijn naam is Rianne Verhoeven en ik ben ruim 15 jaar werkzaam in het Sociaal Domein. Ik heb veel ervaring met de Wmo, Participatie en Jeugd en ook de taakvelden schulddienstverlening, leerplicht, gezondheid, onderwijs en sport. Zowel op uitvoeringsniveau als managementniveau. Ik wil graag bij de overheid of semioverheid aan de slag met projecten. Met name projecten die om implementatie vragen en kortdurend zijn. Ik ben praktisch ingesteld en mensen zien mij als iemand met een zeer realistische en gedegen aanpak. Van mij krijg je nuchter advies en ik communiceer op een concrete en heldere manier. Ik doorzie snel en feilloos hoe en op welke punten een project tot een succesvol resultaat geleid kan worden. Op het moment dat ik groen licht geef, kan iedereen ervan uitgaan dat het plan staat als een huis. Mensen die met mij samenwerken weten dat ik veel waarde hecht aan goed doordachte processen die degelijk in elkaar zitten. De methoden en plannen die ik aandraag zijn gestoeld op objectieve argumenten en mensen kunnen makkelijk aanhaken bij mijn logische denkpatronen. Ik sta er om bekend dat ik consequente en onpartijdige besluiten neem. In crisissituaties blijf ik kalm en ook onder druk blijf ik mijn gezond verstand gebruiken".

Voor meer informatie over Rianne neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op met Bram

Onze Professional Heidrun Browarzik

RegioEffect heeft een ervaren professional beschikbaar. Heidrun Browarzik, woonachtig in Helmond | Noord-Brabant.

Heidrun is inzetbaar voor 20- 24 uur per week in de branches Overheid, Onderwijs of Zorg. Reisafstand kan in overleg.

Maak kennis met Heidrun:

Mijn flexibiliteit laat mij makkelijk schakelen en inspelen op veranderende omstandigheden. Door te luisteren en waar te nemen kan ik me goed inleven in anderen, zonder snel te oordelen. Zo krijg ik een helder beeld van de situatie en mijn rustige uitstraling zorgt voor openheid in gesprekken. Ik bekijk dingen van meerdere kanten, ga op zoek naar relevante informatie, leg verbanden en overzie de consequenties van handelingen en keuzes. Belangrijk vind ik zaken grondig te overdenken. Mijn pragmatische instelling helpt mij om tot oplossingen te komen, waarbij ik open sta voor suggesties van anderen. Door mijn relativerende kijk op dingen ben ik een evenwichtige factor binnen het team. Het best kom ik tot mijn recht in een functie waar ik iets kan betekenen voor de maatschappij en mijn vaardigheid onderzoekend en analyserend te werk te gaan in kan zetten. Afwisseling in het werk geeft mij extra energie. Alhoewel ik het fijn vind mijn taken zelfstandig uit te voeren werk ik graag in teamverband om zo samen tot een nog beter resultaat te komen."

Voor meer informatie over Heidrun neem je contact op met Ilse Bieleveldt.

Neem contact op met Ilse

Onze Professional Bert Matthijssen

RegioEffect heeft een ervaren beleidsadviseur Cultuur beschikbaar. Bert Matthijssen, woonachtig regio Tilburg | Noord-Brabant.

Bert is 28 uur inzetbaar binnen de overheid, onderwijs of cultuursector als bijvoorbeeld beleidsadviseur Kunst en Cultuur of als directeur van een cultureel centrum. Reisafstand in overleg.

Maak kennis met Bert:

Ik ben een enthousiast en inhoudelijk gedreven persoon die goed in staat is om mensen bij elkaar te brengen, te luisteren en ieders beweegredenen  boven tafel te krijgen. Ik geef graag coachend leiding en ik ben in het bezit van een uitstekend analytisch vermogen. Ik ben collegiaal en empathisch maar ik hou daarnaast van ‘doorpakken’. Altijd op zoek naar nieuwe ideeën en ik treed daarom graag in contact met mensen uit andere disciplines. Dat ‘schuurt’ soms maar blijkt vaak een vruchtbare bodem voor vernieuwing."

Voor meer informatie over Bert neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op met Bram

 

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent