Inloggen

Van Werk naar Werk Traject

Wat is een “van werk naar werk” traject?

Een “van werk naar werk” traject vindt plaats als gevolg van een nieuwe organisatieontwikkeling (meestal een krimp van de organisatie) of door een verslechterde werkverhouding. Bij een nieuwe organisatie ontwikkeling kan het zijn dat er voor de desbetreffende kandidaat geen plek is in de “nieuwe” organisatie.  De kandidaat in kwestie wilt/moet dan op zoek naar ander werk. Dit kan dus vanuit de kandidaat gebeuren op vrijwillige of gedwongen basis.

Het “van werk naar werk” traject helpt je dus bij een nieuwe organisatieontwikkeling om ander werk te vinden. Dit is omdat je functie in de “nieuwe” organisatie overbodig is geworden. Zoals gezegd, kan dit vanuit het perspectief van de kandidaat gebeuren op vrijwillige of gedwongen basis. Hier wordt er een verschil gemaakt tussen een “vrijwillige” en “gedwongen” kandidaat.

“Vrijwillige” en “Gedwongen” kandidaat

Een kandidaat die “vrijwillig” is in een van werk naar werk traject, is niet overbodig en heeft vanuit eigen wil gekozen voor zijn/haar positie. Een kandidaat die “gedwongen” is in een van werk naar werk traject, heeft geen keuzemogelijkheid en is dus gedwongen op zoek te gaan naar nieuw werk.

Een kandidaat die “vrijwillig” is, heeft normaliter een bepaalde periode (meestal 14 dagen) om zijn/haar werkgever te informeren over het wel of niet realiseren van het “van werk naar werk” plan. Je kiest er dan in feite zelf voor om het traject/plan te volgen. Het kan ook zijn dat een iemand ervoor kiest een “vrijwillige” van werk naar werk kandidaat te worden omdat hij of zij vindt dat het werk niet meer uit te oefenen is. Dit kan zijn vanwege een verhoging van de reistijd als gevolg van een verplaatsing van de organisatie. Normaal gesproken moet de reisafstand dan verhoogt zijn met meer dan een half uur ten opzichte van de vorige werkplaats.

Een kandidaat die “gedwongen” is, moet het plan sowieso volgen. Een “verplichte” of “gedwongen” kandidaat moet het “van werk naar werk” plan volgen omdat zijn of haar baan overbodig is geworden of omdat de baan niet meer bestaat. Het kan ook zo zijn dat je organisatie verplaatst en het is niet mogelijk dat je mee verplaatst. Dit is afhankelijk van je privé factoren, zoals gezondheids- en gezinstoestand.

Verloop van een “van Werk naar Werk” Traject