Inloggen

Van Werk Naar Werk Traject

Het Van Werk Naar Werk traject vindt plaats als gevolg van een nieuwe organisatieontwikkeling (meestal een krimp van de organisatie). Bij een nieuwe organisatie ontwikkeling kan het zijn dat er voor de desbetreffende kandidaat geen plek is in de 'nieuwe' organisatie. De kandidaat in kwestie moet dan op zoek naar ander werk. Het traject helpt je dus om ander werk te vinden.

Vrijwillig of gedwongen

Een vrijwillige kandidaat bij een Van Werk Naar Werk traject heeft vanuit eigen wil gekozen om naar ander werk te zoeken. Bijvoorbeeld omdat de kandidaat het werk niet vindt passen bij zijn of haar kwaliteiten. 

Een kandidaat die “gedwongen” moet het “van werk naar werk” plan volgen omdat zijn of haar baan overbodig is geworden of omdat de baan niet meer bestaat. Het kan ook zo zijn dat je organisatie is verplaatst en het is niet mogelijk dat je mee verplaatst. Dit is afhankelijk van je privé factoren, zoals gezondheid en woonplaats..

Verloop

Hoe verloopt zo een traject dan precies? Dit gebeurt altijd in fases. Het precieze verloop verschilt per organisatie die je hiervoor inhuurt. RegioEffect heeft een plan, bestaande uit zeven stappen:

 1. Inventarisatie (onderdeel van Onderzoeksfase)
  Hier vindt de inventarisatie en de inschrijving in de pool plaats. In dit onderzoek worden er twee gesprekken gehouden. In deze conversaties komen onderwerpen aan bod zoals het CV, persoonlijk profiel en actuele omstandigheden van de kandidaat.
   
 2. Positieve denkwijze (onderdeel van Onderzoeksfase)
  Er wordt een positieve en optimistische denkwijze ontwikkeld of aangewakkerd bij de desbetreffende kandidaat.
   
 3. Sterkte/Zwakte (onderdeel van Onderzoeksfase)
  In deze fase wordt een sterke/zwakte analyse uitgevoerd voor de kandidaat. Dit wordt gedaan door middel van een analyse van de arbeidsmarktsituatie en door middel van een carrier-scan.
   
 4. Van Werk naar Werk plan Ontwikkeling (onderdeel van Ontwikkelingsfase)
  Op basis van de resultaten van de onderzoeksfase, wordt er een op maat gemaakt “van werk naar werk” plan opgesteld. Dit wordt gedaan door een adviseur. Over plan wordt in een conversatie met de kandidaat, werkgever en adviseur gediscussieerd en uiteindelijk ondertekend.
   
 5. Training (onderdeel van Uitvoeringsfase)
  In deze fase worden de kandidaat getraind op het vinden van nieuw werk. Deze training bestaat uit LinkedIn-trainingen, netwerktrainingen, camera-trainingen en job-interview trainingen.
   
 6. Uitvoering
  Hier wordt het persoonlijke actieplan van de desbetreffende kandidaat in gang gezet. Dit wordt gedaan met behulp van “jobsearch”.
   
 7. Evaluatie
  In deze fase worden de genomen acties geëvalueerd en de resultaten worden vergeleken.

In geval van ziekte

Wat gebeurt er als een (vrijwillige of gedwongen) kandidaat ziek wordt tijdens een Van Werk Naar Werk traject? Dit kan natuurlijk altijd gebeuren en is niet te voorspellen. Beide partijen, de kandidaat en de begeleidende partij, moeten ten alle tijden bereid zijn het Van Werk Naar Werk traject te adapteren wanneer nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer zich onverwachte gevallen omdoen, zoals (langdurige) ziekte. Het is mogelijk dat dit resulteert in veranderede van werk naar werk werkzaamheden. Bij dusdanig erge gebeurtenissen, zoals langdurige ziekten, kan het traject langer doorgetrokken worden.

Van Werk Naar Werk Contract

Normaliter, voorafgaand aan het daadwerkelijke Van Werk Naar Werk traject, wordt er een Van Werk Naar Werk contract opgesteld. Hierin worden de overeenkomsten tussen de werkgever en werknemer vastgelegd m.b.t. tot het vinden van nieuw werk. Dit contract bestaat onder andere uit een aanzienlijke hoeveelheid objectieven, die “SMART” opgesteld zijn. Dit houdt o.a. dat aan elk doel een specifiek tijdslimiet is gekoppeld waarin dit doel behaald moet zijn. Andere onderdelen van dit contract zijn de middelen nodig om de gezette objectieven te realiseren, de acties die de kandidaat zal gaan uitvoeren en de activiteiten m.b.t. sollicitaties. Er is ook een bepaald bedrag dat aan persoonlijke ontwikkeling, training en educatie kan worden besteed voor de kandidaat. Dit bedrag verschilt per kandidaat.   

Het is mogelijk dat de kandidaat niet voldoet aan de gemaakte overeenkomsten binnen het Van Werk Na Werk Contract. In zo een situatie loopt de kandidaat het risico dat zijn of haar traject wordt stopgezet. In dit geval is er werkeloosheid als gevolg van eigen toedoen. De kans van de kandidaat op het verkrijgen van een (na-wettelijke en aanvullende) uitkering wordt dan aanzienlijk verkleind. 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de werkgever niet voldoet aan de gemaakte overeenkomsten van het contract. In dit geval heeft de kandidaat het recht te vorderen tot verlenging van  het contract. In deze verlenging wordt de werkgever verwacht de nagelaten schade goed te maken.

Tijdsduur

Een Van Werk Naar Werk traject heeft normaliter een vaste tijdsduur. Deze tijdsduur is meestal maximaal 24 maanden / 2 jaar vanaf de officiële startdatum. Zoals eerder aangegeven, kan deze datum worden opgeschort of opgeschoven, afhankelijk van specifieke omstandigheden. 

Naast speciale omstandigheden zoals ziekte, kan de werkgever een suggestie doen tot een eenmalige verlenging van het traject op basis van andere redenen. Een van deze mogelijke redenen kan zijn als verlenging van het traject zal resulteren in een hogere waarschijnlijkheid tot het vinden van nieuw werk voor de kandidaat. 

Vind je via een Van Werk Naar Werk traject een nieuwe baan die je een nadeliger salaris oplevert t.o.v. je ouder salaris? Toch zul je dan over het algemeen het moeten doen met het mindere salaris. Als er een verschil is, is dat meestal niet aanzienlijk. Je werkgever kan in een heel speciaal geval onder dit reglement uitkomen, door middel van een “hardheidsclausule”. Hierin geeft je werkgever dan schriftelijk uitleg in jouw werknemersdocument.

Het traject kan op verschillende wijzen eindigen. Een van deze manieren is omdat de kandidaat nieuw werk heeft gevonden. Een andere wijze is dat de kandidaat zijn of haar ontslag opeist. Het kan ook zo zijn dat de kandidaat ontslagen wordt en dat daardoor het traject tot zijn eind komt. Dit kan komen door een van de eerdergenoemde redenen.

Onze mensen

Monique van Wagenberg

 1. Directeur en Accountmanager Publiek Domein en Zorg & Welzijn

Mijn passie is het geven van een stukje dynamiek aan mensen in hun werkzame leven. 

Lees meer

Ilse Bieleveldt

 1. Adviseur en Accountmanager Onderwijs

Omdat ik zelf in het onderwijs heb gewerkt weet ik snel wat een onderwijsinstelling nodig heeft.

Lees meer

Bram van Glabbeek

 1. Accountmanager Publiek Domein

Arbeidsbemiddeling is voor mij kansen zien voor kandidaten waarin zij optimaal tot hun recht komen. 

Lees meer

Mareen Medema

 1. Matchmaker & Adviseur

De rode draad in mijn carrière is het verzilveren van kansen. En dat is precies wat ik bij RegioEffect doe!

Lees meer

Judith Jansen

 1. Adviseur

“Waar word jij blij van? Ik help je graag bij het geven van inzicht in jouw persoonlijke drijfveren”

 

Lees meer

Margret Huisman

 1. Adviseur

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Lees meer

Hans Jansen

 1. Adviseur / Associée

Mensen groeien vanuit hun eigen wortels!

Lees meer

Lowi van der Mark

 1. Adviseur / Associée

Kansen zien en ze pakken!

Lees meer

Anita Peters

 1. Financieel Administratief Medewerker

Kandidaten kunnen bij ons op hun eigen manier hun verhaal kwijt. Er wordt écht naar ze geluisterd.

Lees meer

Marieke Hartman

 1. Adviseur

Als ik het durf, durf jij het zeker!

Lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent