Inloggen

Monique van Wagenberg: “Kijk over grenzen heen”

Onze directeur Monique van Wagenberg vergeet soms wel eens verder te kijken dan alleen Nederland. “We zijn snel geneigd om binnen onze grenzen te blijven als het gaat om het doorontwikkelen van competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers. Zelf merk ik dat ik zo druk ben met onze eigen relaties en medewerkers in het land dat ik soms vergeet dat het buiten onze grenzen niet ophoudt.”

De werkwaarde van statushouders
“Een voorbeeld hiervan zijn medewerkers die zichzelf als statushouder vestigen in Nederland”, vervolgt Monique. “Het zichtbaar maken van de werkwaarde (lees: economische potentie) van deze doelgroep is belangrijk, zodat zij kunnen werken in Nederland. Het integreren en leren verloopt zo sneller dan wanneer zij niks doen.”

Positieve ervaring
“Dit weet ik overigens uit ervaring want mijn echtgenoot exploiteert een fruitbedrijf en daar werken we tegenwoordig bijna uitsluitend met statushouders. Onze ervaringen met deze mensen zijn zeer positief. We zien dat de statushouders het bijzonder waarderen dat ze aan de slag kunnen tegen normale loonwaarde. Daarbij ontwikkelen zij hun kennis en vaardigheden en wij hebben goede werknemers om het fruit te oogsten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Gemiste kans op Curaçao
Op vakantie op Curaçao kwam Monique hetzelfde vraagstuk tegen. “Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden maar er vindt op dit moment nauwelijks uitwisseling plaats tussen medewerkers uit Curaçao en Nederland. Dat is volgens mij een gemiste kans. Daarom hebben we vanuit RegioEffect het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke minister op Curaçao.” 

Uitwisseling is een mooie ervaring
“In het Samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao staat dat Nederland zichzelf zal inzetten voor het vinden van geschikte kandidaten voor (tijdelijke) functies binnen het publiek domein van Curaçao. Dit ter versterking van het kennisniveau van het ambtelijk apparaat op Curaçao”, legt Monique uit. “Voor medewerkers hier in Nederland dus een mooie kans om te ervaren hoe het is om op ‘dushi Curaçao’ te werken. Andersom geldt hetzelfde voor medewerkers vanuit Curaçao. Zij kunnen nieuwe kennis en ervaring opdoen in Nederland. Een win-win situatie want zo’n uitwisseling is een prachtige ervaring. En op deze manier ontstaan er binnen het publieke domein dus ook steeds meer initiatieven om over grenzen heen te kijken!”

Onze uitwisselingspool Curaçao is te vinden op onze website
 

RegioEffect
2037
7 January 2020
Share

Het laatste nieuws

In deze vakantiemaand hebben we diverse matches gemaakt en twee nieuwe...
7 september 2021

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent