Inloggen

Krappe Arbeidsmarkt

Wat houdt een "Krappe Arbeidsmarkt" in?
Je zult het vast al talloze keren voorbij hebben horen komen, de term “krappe arbeidsmarkt”. Wat betekent het nu eigenlijk? Een krappe arbeidsmarket verwijst in principe naar een situatie waarin het aanbod van arbeidskracht minder groot is dan de vraag naar arbeidskracht. Dit resulteert in een lage werkeloosheid. In zo een situatie hebben de bedrijven (arbeid vragende partij) problemen met het vinden van werknemers. Doordat de vraag naar werk relatief zo groot is, heeft dit vaak een voordelige invloed op het salaris. Medewerkers hebben hogere baankansen in een krappe arbeidsmarkt. De situatie van een krappe arbeidsmarkt is dus voordelig voor de werknemers. Er is veel vraag naar hun vaardigheden tegenover een beperkt aanbod ervan. Dit resulteert in een uiteindelijk hoger salaris en allerlei andere extra’s. Bedrijven zullen een hoop uit de kast halen om zulke werknemers (die het hoog gevraagde werk kunnen verrichten) naar zich toe te trekken. Hierbij moet je denken aan bonussen en auto’s van de zaak.

Krappe Arbeidsmarkt sectoren

Voorbeelden van een krappe arbeidsmarkt in Nederland zijn de zorg, het onderwijs of in de technische industrie. In deze industrieën is de vraag naar arbeidskracht enorm omhoog gegaan. Er zijn verschillende dingen die bijdragen aan een krappe arbeidsmarkt. Een voorbeeld daarvan is de huidige corona pandemie. Hierdoor is er veel meer vraag naar arbeid ontstaan in de zorg. Een factor die bijdraagt aan een krappe arbeidsmarkt in de techniek zijn de vele technologische progressies en veranderingen die plaatsvinden op dat gebied. Door de corona pandemie zijn bepaalde arbeidsmarkten krapper geworden terwijl andere arbeidsmarkten juist ruimer zijn geworden. Zoals gezegd is de zorg als gevolg van de pandemie krapper geworden. De evenementenbranche, daarentegen, is ruimer geworden als gevolg van de corona crisis.

Ontwikkelingen m.b.t. de Nederlandse Arbeidsmarkt in 2020

In 2020 is het aantal vacatures die open stonden met meer dan 20% gedaald. Dit is de eerste daling in zeven jaar. De hoeveelheid openstaande vacatures in de zorg, zakelijke diensten en handel stonden samen gelijk aan 50% van de totale hoeveelheid openstaande vacatures in het jaar 2020. Door de corona pandemie is de hoeveelheid ondernemingen met een arbeidstekort in een rap tempo gedaald. Aan het begin van het jaar 2020 zei 22% van de Nederlandse bedrijven dat ze een arbeidstekort ervaarde. Dit was in het begin van het tweede kwartaal van 2020 nog maar 9% van de Nederlandse bedrijven. De hoeveelheid banen van werkende mensen is met 0.4% (-48,000) omlaag gegaan in 2020. Deze daling in banen was de eerste in zeven jaar. De daling in de hoeveelheid banen in Nederland in 2020 gebeurde vooral in de markten waar vaste contracten minder aan bod komen of die benadeeld worden door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Voorbeelden van deze markten zijn de uitzendbureaus, horeca en evenementen. Hier zijn de arbeidsmarkten ruimer geworden. 

Wat kunnen we verwachten?

Door de hoge overheidssteun is de werkeloosheid toch minder hard gedaald dan verwacht. Maar wat kunnen we met betrekking tot de arbeidsmarkt verwachten in 2021? De positieve verwachting rekent erop dat Nederland en andere Europese lidstaten de coronapandemie onder bedwang zullen krijgen. In dit geval zal er een ingehaald worden m.b.t. uitjes en vakanties. In dit geval zullen de evenementen en horeca branche weer herstellen en de zorgmarkt iets minder krap worden. De negatieve verwachting rekent erop dat het vaccinatieproces langer zal gaan duren dan verwacht. Denkbaar is ook een derde golf ten gevolge van een nieuwe corona-variant. In dit geval zal de zorgmarkt nog krapper worden en de evenementen en horeca branche nog ruimer.

Volgens experts zullen bepaalde sectoren herstellen in 2021, maar bepaalde sectoren ook niet. Permanente gevolgen worden verwacht in het personenvervoer en catering van het bedrijfsleven. Recreatie, cultuur en horeca worden verwacht wel redelijk te herstellen. Onderwijs en zorg worden verwacht (weliswaar minder, maar nog steeds) krappe markten te blijven. ICT en Techniek zullen ook last blijven houden van krappe arbeidsmarkten.

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent