Inloggen

Lowi van der Mark

Ik geloof in de talenten van ieder mens.

Lowi van der Mark

Adviseur / Associée

Sinds 2020 werk ik voor RegioEffect. Van meet af aan voelde het contact met RegioEffect als wederzijdse synergie, ingegeven door de visie, missie en ambitie die zij uitdragen. Ze leveren maatwerk, zijn persoonlijk in hun benadering, verbinden mensen binnen een breed netwerk en zijn daardoor succesvol in matching. 

De rode draad van mijn loopbaan is onderwijs. In het bijzonder de aandacht voor die kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelf verloopt tot aan het ontwikkelen van een zo sluitend mogelijk netwerk om hen heen. Zo begeleid ik directeuren om binnen hun scholen zo passend mogelijk onderwijs te verzorgen.

Ooit ben ik gestart als groepsleerkracht in het regulier onderwijs en spoedig daarna in het speciaal (basis)onderwijs. Daarna heb ik verschillende functies vervuld, zoals (bovenschools) directeur speciaal (basis)onderwijs, algemeen directeur samenwerkingsverband Passend Onderwijs en Voorzitter College van Bestuur in het Primair Onderwijs.

Als nevenfuncties vervul ik rollen binnen de Raad van Toezicht, lid dagelijks bestuur van verschillende onderwijs gerelateerde gremia en Maatschappelijke raad.

Al deze ervaringen en expertises met nog altijd mijn 'rode draad' voor ogen, zet ik graag in om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan goed onderwijs voor onze kinderen. Ik ben inzetbaar in het onderwijs vanuit een interim functie, als toezichthouder of als coach van professionals in ontwikkeling. Voor een stap vooruit met een baan die bij je past, ben ik graag degene die jou enthousiast maakt en het zelfvertrouwen geeft dat je ervoor nodig hebt.

Privé vind ik het fijn om mijn vrije tijd door te brengen met familie en vrienden, reizen te maken en te golfen.

Contact met Lowi 06-15080283 of lowi@regioeffect.nl.

 

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent