Inloggen

Uitwisseling personeel

De coronapandemie en arbeidsmarkt van vandaag de dag eisen meer flexibiliteit van zowel werknemers als werkgevers. Daarbovenop heeft de coronapandemie er ook voor gezorgd dat bepaalde bedrijven ineens meer werknemers nodig hebben terwijl andere bedrijven juist minder mensen nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is de horeca, die nu alle maatregelen langzaam versoepelen weer meer mensen nodig heeft. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld de landbouw industrie, waarvoor producenten ineens de vraag afneemt waardoor er minder werk is.
Ondernemers kunnen hier dan kiezen voor de uitwisseling van personeel. Hoe werkt dit dan precies?

Definitie

Uitwisseling van personeel betekent in principe dat een organisatie met te weinig werkgelegenheid voor zijn personeel, het overtollige personeel uitleent aan een organisatie die juist extra werknemers nodig heeft.

Bijbehorende regels

Ten eerste, moet het uitwisselen / uitlenen van personeel altijd gebeuren zonder winstbelang. Er mag dus geen winst worden gemaakt op de uitleen door de uitlenende partij. De uitlenende onderneming mag alleen zijn of haar kosten m.b.t. het loon, vakantievergoeding, vakantietijd en eventuele opslag in rekening brengen aan de inlenende onderneming. Daarbovenop, de uitwisseling van de werknemers mag niet de belangrijkste activiteit van de onderneming worden. De overtollige werknemers moeten dus alleen tijdelijk beschikbaar gesteld kunnen worden.

Ten tweede, voor het uitwisselen van personeel heb je als onderneming altijd akkoord nodig van de desbetreffende werknemers die uitgeleend worden. Er moet ook altijd een “inleencontract” ontwikkeld worden. Dit bevat de gemaakte afspraken tussen de inlenende onderneming, uitlenenede onderneming en werknemers in kwestie, m.b.t. de personeel uitwisseling / uitlening. Dit contract wordt ontwikkeld door de inlenende onderneming. Hierin staat de duur van de inlening gedefinieerd, en om welke baan en medewerker het gaat.

Ten derde, en altijd goed om rekening mee te houden, de arbeidsvoorwaarden van de werknemers blijven hetzelfde bij de uitwisseling / uitlening. Ook moet het soort werkactiviteiten passen bij de privé-situatie van de werkgever. Ook moet het soort werk bij de inlenende onderneming (meestal) ongeveer gelijkwaardig zijn aan het werk dat de werknemers al deden.

Ten vierde, het uit- en inlenen van werknemers kan invloed hebben op de NOW-aanvraag van de onderneming. Zoals wellicht bekend, wordt het daadwerkelijk ontvangen van en de daadwerkelijke hoeveelheid van de NOW-vergoeding hangt af van het verlies in omzet. Wanneer een onderneming zich de kosten m.b.t. de personeel uitwisseling laat terug betalen, wordt er extra omzet gecreëerd. Het gevolg hiervan is dat je minder NOW-vergoeding krijgt, omdat het totale verlies in je omzet verminderd wordt.

Voordelen van personeelsuitwisseling

Wat zijn dan de precieze voordelen van het uitwisselen / uitlenen van werknemers? Die zijn als volgt.

 • Uitbreiden van netwerk en hogere wetenschap.
  Door de uitwisseling kan er een nieuwe zakelijke relatie ontstaan tussen inlenende en uitlenende ondernemingen. Daarbovenop, wanneer de uitlenende partij weer meer werknemers nodig heeft en de uitlening stopzet, komen de uitgeleende werknemers terug met nieuwe kennis (opgedaan in een externe omgeving).
 • Beschikbaarheid van goedkope extra krachten.
  Wanneer uitwisseling / uitlening plaatsvindt, krijgt de inlenende onderneming de kans om extra hulpkrachten tegen een goedkoop tarief tijdelijk aan te nemen. Dit is omdat, zoals gezegd, er geen winst gemaakt mag worden bij personeel uitwisseling / uitlening.
 • Potentie voor uitgeleend personeel.
  Als de vraag niet meer toeneemt of niet meer met de nodige hoeveelheid, is er ook de mogelijkheid voor werknemers om vast in dienst te gaan bij de inlenende partij.
 • Minder ontslagen.
  Wanneer medewerkers, die overbodig zijn geworden binnen eigen organisatie, worden uitgewisseld aan een derde partij, worden deze werknemers niet ontslagen. Dit voorkomt dus ontslag van werknemers.
 • Meer uitdaging.
  Doordat werknemers worden uitgeleend / uitgewisseld, komen ze in een hele nieuwe omgeving terecht waar ze hun kwaliteiten opnieuw kunnen toepassen. Dit zorgt voor meer uitdaging voor de werknemers. Dit houdt de werknemers enthousiast en gemotiveerd.