Inloggen

Hoe ACT kan helpen in het doorbreken van vaste patronen?

Onze adviseur Lucie van Boom heeft de Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) gevolgd. Een intensieve en zeer interessante opleiding waarin ze weer veel nieuwe inzichten heeft opgedaan en veel tools heeft gekregen om kandidaten bij RegioEffect nog beter te begeleiden bij hun loopbaanvraagstukken.

Maar wat is ACT nu eigenlijk? Lucie legt het graag uit.

"ACT is een vrij nieuwe vorm van coaching die o.a. gericht is op:

  • Het met meer afstand leren kijken naar gedachten en emoties waardoor mensen flexibeler en veerkrachtiger in het leven te staan.
  • Inzicht krijgen in datgene dat iemand wil nastreven in het leven en weten waar men aan wil bijdragen.
  • Het daadwerkelijk stappen gaan nemen om datgene wat men belangrijk vindt te gaan integreren en realiseren in werk en leven.

Het mooie van ACT is dat er veel gebruik wordt gemaakt van metaforen, concrete opdrachten en oefeningen. Het is vooral doen en ervaren waardoor inzichten doorleefd zijn en eerder leiden tot het gewenste resultaat.

Ik heb ervaren dat deelnemers door middel van de inzet van diverse ACT methodieken en de inzichten die daaruit voortkwamen het aandurfden om stap voor stap een nieuwe loopbaankeuze te maken. Onzekerheden en angsten mogen er zijn en zullen er ook altijd blijven, maar deze belemmeren niet meer in het nemen van concrete stappen. Men weet wat men wil nastreven en waar men aan wil bijdragen, dat geeft koers en standvastigheid.

Meer weten over ACT en loopbaanbegeleiding? Neem contact op met Lucie van Boom, loopbaanadviseur bij RegioEffect 06-83061313 lucie@regioeffect.nl "

Lucie van Boom
583
17 December 2020
Share

Het laatste nieuws

In april hebben we diverse matches gemaakt en een aantal nieuwe professionals...
6 mei 2021

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent