Inloggen

Mobiliteitsdienstverband, waarom zou je het doen?

Wat is een mobiliteitsdienstverband?
Laten we beginnen met mobiliteit. Mobiliteit is altijd gerelateerd aan verplaatsing, groei of doorontwikkeling. Mobiliteit verwijst in onze branche naar in hoeverre medewerkers kunnen en willen wisselen van baan, bedrijf waarvoor ze werken, industrie of werklocatie.
Wat is dan een mobiliteitsdienstverband? Een mobiliteitsdienstverband is een bijzondere manier van “outplacement”. Het werkgeverschap wordt hier toevertrouwd aan een externe, ondersteunende partij. Deze partij coacht de specifieke werknemer (kandidaat) naar een nieuwe functie, door middel van een mobiliteitsdienstverband. De medewerker die gaat veranderen van baan gaat dus in dienst bij deze ondersteunende partij. Dit zal voortduren tot de ondersteunende partij een nieuwe functie voor de werknemer heeft gevonden. Dit mobiliteitsdienstverband is een “van werk naar werk” procedure waarbij de werknemer dus letterlijk van werk naar werk gaat onder begeleiding van de externe partij.

Het mobiliteitsdienstverband zorgt er dus voor dat mobiliteit accuraat en effectief wordt gerealiseerd. Daarbovenop zorgt het verband ook voor een voordelig vooruitzicht voor de desbetreffende werknemer. Hieronder staat uitgelegd wat de exacte voordelen zijn van een mobiliteitsdienstverband.

Ontlasting van de werkgever

De werkgever wordt ontlast doordat de werkgever in loondienst treedt bij een externe partij die daartoe vertrouwd is. Er zal een op maat gemaakte oplossing worden gevonden voor de werknemer zonder dat de werkgever daaraan te pas hoeft te komen. Ook worden risico's met betrekking tot procedure en ziekten voorkomen.

Hoger gevoel van urgentie

Doordat de specifieke werknemer extern wordt aangesteld tot een nieuwe functie, wordt er een hoger gevoel van urgentie gecreëerd. Dit motiveert de werknemer nog meer om ook echt een nieuwe plek te vinden. Daarbovenop is het aannemelijk dat de begeleidende, externe partij (die het dienstverband overneemt) over een behoorlijk netwerk. Dit maakt de kans op succes nog groter.

Positief vooruitzicht voor werknemer

De werknemer weet dat hij/zij in goede handen is. De begeleidende, externe partij is specialist op het gebeid van mobiliteitsdienstverband. Dit geeft de desbetreffende werknemer rust en een positief vooruitzicht. Daarbovenop, is de werknemer ook verzekerd van dezelfde voordelen met betrekking tot pensioen en loon.

Meervoudig inzetbaar

De gehele procedure van het mobiliteitsdienstverband zorgt er ook voor dat de desbetreffende werknemer beter inzetbaar wordt. “Beter” betekent hier meervoudig of breder. De werknemer wordt ook zelfstandiger, verbetert zijn/haar CV en wordt ook beter inzetbaar vanuit een duurzaam oogpunt. De werknemer zal nieuwe vaardigheden ontdekken waarvan hij/zij niet wist dat hij/zij die bezat.

Behoud van controle

Tijdens het hele traject van het mobiliteitsdienstverband behoud de werknemer zelf de regie over het proces. Ook behoud de werknemer zelf de controle over mogelijke volgende keuzes in zijn of haar carrière. De werknemer verlaat de werkgever ook op een positieve en win-win wijze. Dit geeft beide partijen een goed uiteindelijk gevoel. Dit zorgt tevens voor rust binnen de organisatie.
Mobiliteitsdienstverband

Mobiliteitsdienstverband in praktijk

Hoe ervaren kandidaten het proces van het mobiliteitsdienstverband daadwerkelijk? Is het echt mogelijk om via een mobiliteitsdienstverband een nieuwe baan te vinden? Het is mogelijk om middels een mobiliteitsdienstverband de overstap te maken naar een nieuwe baan. We vroegen Thom van Aert (oud-kandidaat) naar zijn ervaringen.

"Ik was hoofd bedrijfsbureau bij de unit Stadsbeheer van de gemeente Oosterhuid. Omdat ik graag een nieuwe stap wilde zetten in mijn werkzame leven koos ik voor een mobiliteitsdienstverband / duurzaam inzetbaarheidscontract bij RegioEffect. Ik trad dus uit dienst bij de gemeente Oosterhout en trad in dienst bij RegioEffect. Het leverde mij op dat ik meer inzicht in mezelf kreeg. Een heldere uiteenzetting van wat ik leuk vind om te doen en wat wel past en wat niet bij mij past. Ik ontving een plezierige sfeer van collega's en coaches en ondersteuning bij de sollicitatieprocedures en het netwerken. De nieuwe baan vond ik bij de gemeente Altena, daar ben ik in dienst getreden als Assetmanager Openbare Ruimte. Een nog jonge gemeente met nog veel uitdagingen en mooie ambities!"

Wat kost een mobiliteitsdienstverband?

De kosten bestaan uit het brutosalaris vermenigvuldigd met een omrekenfactor. In deze factor zijn alle van toepassing zijnde premies en reserveringen opgenomen. Op basis van de actuele salarisgegevens van de medewerker wordt vooraf een berekening op maat gemaakt, zodat de werkgever van de medewerker exact weet welke bedragen in rekening worden gebracht. De rechten die voortvloeien uit de transitievergoeding zijn voor rekening van de opdrachtgever/werkgever die het mobiliteitsdienstverband aanbiedt.

Wat is de duur van een mobiliteitsdienstverband?

De duur van een mobiliteitsdienstverband is een onderwerp van de onderhandeling tussen werkgever en werknemer. In de praktijk gaat het om een looptijd van 6 tot 24 maanden. Waarbij 6 maanden voor een mobiliteitsdienstverband erg kort is en er onvoldoende tijd is om succes te boeken en een looptijd van langer dan 24 maanden ook niet wenselijk is omdat dan urgentie kan gaan ontbreken.

Wat zijn de nadelen van een mobiliteitsdienstverband voor de medewerker?

Als de medewerker na het einde van het mobiliteitsdienstverband geen baan heeft dan heeft de medewerker recht op WW maar geen recht op een bovenwettelijke en na-wettelijke WW uitkering. De medewerker gaat van een vaste baan naar een tijdelijke baan met als doel duurzaam ander werk vinden. Dat kan een medewerker een gevoel van onzekerheid geven. De medewerker laat iets los (zijn bestaande baan/dienstverband) en gaat een nieuw dienstverband aan. Dat kan als spannend worden ervaren.

Meer weten?

Voor meer informatie over mobiliteitsdienstverbanden neem je contact op met Bram van Glabbeek.

Neem contact op

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Maak Job Search Agent