Inloggen

Contractovername, wat is het precies?

Contractovernames, je hoort het vaak voorbij komen binnen onze branche. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Bij een contractovername zijn er drie belanghebbende partijen. De eerste partij is de werknemer. De tweede betrokken partij is de volgende werkgever (overnemende partij). De derde belanghebbende partij is de oude werkgever (overdragende partij). De oude werkgever draagt zijn of haar verplichtingen en rechten ten opzichte van de werknemer over aan de volgende / nieuwe werkgever. De volgende / nieuwe werkgever ontwikkelt dan een contractuele verhouding met de werknemer. De werknemer in kwestie moet met deze overname akkoord gaan. Een contractovername is dus een overeenkomst tussen drie partijen. Voor het officieel maken van zo een overname is dus een contract vereist, of op zijn minst aan te raden. Dit contract is ontwikkeld door de nieuwe en oude werkgever. Het contract wordt in een contractovername dus door de nieuwe / volgende werkgever overgenomen. De werknemer, en oude werkgever, moeten hier (meestal schriftelijk) mee instemmen. Een contractovername vindt niet alleen in onze branche plaats, maar ook in bijvoorbeeld de vastgoedbranche, wanneer er een huurcontract overgenomen wordt. In zo een soort contractovername zijn de betrokken partijen weer van een andere aard.

Akkoord gaan

De werknemer kan op twee manieren akkoord gaan met zo een contractovername. Dit kan “onhoorbaar” of “expliciet” gebeuren. “Onhoorbaar” akkoord gaan betekent hier dat de werknemer zich laat overnemen zonder dit te verhinderen of te bevechten. Aan de andere kant, “expliciet” akkoord gaan betekent hier dat de werknemer akkoord gaat door middel van een overeenkomst (meestal schriftelijk). Het is hier aan te raden om de contractovername schriftelijk vast te stellen, zodat beide partijen kunnen worden geacht zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Als de werknemer in kwestie operationeel wordt voor de nieuwer / volgende werkgever, maar de contractuele verhouding met de oude werkgever blijft in stand, dan vindt hier geen contractovername plaats. Dit is omdat in deze situatie er een uitlening van de werknemer aan de nieuwe / volgende werkgever plaatsvindt.

Hoe gaat dit in onze branche?

Laten we als voorbeeld hier onszelf, RegioEffect, nemen. Wij doen overnamecontracten in de vorm van “duurzame inzetbaarheidscontracten”. Kort gezegd, de oude werkgever draagt dan zijn / haar rechten en verplichtingen m.b.t. de werknemer over aan ons (de nieuwe werkgever). De desbetreffende werknemer wordt dan in dit traject naar nieuw werk begeleid.

Dit soort contract overname in de vorm van een duurzaam inzetbaarheidscontract heeft een aantal voordelen voor de oude werkgever. Deze zijn:

  • Medewerker kan van de loonlijst af.
  • Het risico voor de oude werkgever wordt gereduceerd.
  • De inzetbaarheid van de werknemers wordt verhoogd.
  • Het perspectief op de arbeidsmarkt wordt verhoogd voor werknemers.