RSSSitemapZoekKlantenportaal

Missie RegioEffect

"Mensen met behoud van zekerheid & geborgenheid, graag enige dynamiek laten beleven in hun werkzame leven". Dat is onze missie!
RegioEffect is daarom een organisatie die met een nadruk op een persoonlijke benadering overheden en aan de overheid gerelateerde organisaties/zorgorganisaties ondersteunt bij de (inter)regionale uitwisseling van personeel. Dat doen we door actief en met respect te makelen en te schakelen. Daarnaast leggen wij verbindingen tussen de non-profit en de profit sector, door kandidaten die zich vanuit de overheid bij ons melden desgewenst ook te bemiddelen naar een functie in het bedrijfsleven.

Deze dienstverlening bieden wij aan om de externe inhuur en de daaraan gekoppelde hoge kosten naar beneden te brengen. Doordat organisaties steeds meer moeten bezuinigen worden ontstane vacatures bevroren die vervolgens ingevuld worden door middel van externe inhuur. Dit vormt bij korte termijn projecten maar ook voor de lange termijn vaak een bedreiging van de productiviteit en zelfs continu├»teit, doordat moet worden ingeleverd op volume en kwaliteit van geleverde arbeid. RegioEffect werkt daarom aanvullend op de al bestaande digitale platforms. Onze meerwaarde zit in het leggen van verbindingen tussen diverse domeinen, over organisaties heen, regionaal en interregionaal en het bieden van een totaal aanbod gericht op mobiliteit en loopbaanontwikkeling. We faciliteren tevens regionale uitwisseling middels regionale poolvorming. Een mooi voorbeeld is de SAM Regiopool. Om externe mobiliteit te faciliteren bieden we Inhouse Service aan in huis op locatie en servicen we onze toolbox mobiliteit.

Additioneel aan ons concept, en de missie mensen mobiliteit te geven in hun werkzame leven, zijn er een aantal workshops ontwikkeld. De adviseurs van RegioEffect zijn ervaren in het geven van deze workshops. De reacties van deelnemers zijn enthousiast, deelname betekent in een groep gelijkgestemden actief met je loopbaan aan de slag zijn.
De workshops worden zowel in-company als voor een samengestelde groep deelnemers van verschillende organisaties georganiseerd.
De volgende workshops kunnen een uitstekende bijdrage leveren aan het loopbaanperspectief van medewerkers:
Loopbaanvitaliteit - Ken jij je talent? - Mijn intelligenties en kijk op de wereld - Presentatie en mogelijkheden op de arbeidsmarkt - Sollicitatietraining - Netwerkvaardigheden - Leren van Solliciteren.
Contact Monique Paree via moniqueparee@regioeffect.nl voor het aanvragen van meer informatie over een workshop of aanmelding.

Sinds kort zijn we ook actief in de regio West (Zuid-Holland en Noord-Holland).

Vervangingsvraag

Uit onderzoek (Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur, 2010) blijkt verder dat het aanbod van arbeid verandert en dat het moeilijker gaat worden om geschoold en ervaren personeel te binden en te boeien. Door de vergrijzing zullen er de aankomende jaren relatief veel medewerkers met pensioen gaan, maar er zullen minder mensen op de markt beschikbaar zijn om aan de vervangingsvraag te voldoen.

RegioEffect biedt organisaties een tool, waarmee wel bezuinigd wordt, maar waarbij niet wordt ingeleverd op volume en kwaliteit van de werkcapaciteit. Verder is meer zicht op de hoeveelheid externe inhuur en wordt deze direct verminderd.

Door middel van personeelsuitwisseling tussen regionale overheidsinstellingen wordt er naast een bezuiniging ook gezorgd voor loopbaanperspectief (binden en boeien), behoud en overdracht van kennis, opvang van (tijdelijke) over- en ondercapaciteit, vergroten bestuurskracht en het zijn van een aantrekkelijke werkgever.

Wat we vooral willen is de juiste persoon op de juiste plek. Desgevraagd verzorgen wij daarom voor kandidaten ook arbeidsmarktgerichte begeleiding met als doel verandering van baan. Hiervoor hanteren wij een door ons zelf ontwikkeld 7-stappenplan. Daarnaast bieden we kandidaten desgevraagd jobhunting aan, jobcounseling, een strippenkaart danwel een maatwerktraject mobiliteit. Dat doen we ook groepsgewijs.
Regio GelderlandRegio OverijsselRegio UtrechtRegio BrabantRegio LimburgRegio Zeeland